NGC

NGC ji bo peywendîyên nifşê dahatû, li sala 2008 jbo xizmetên bihayê zêdekrî yê mobaylan damezraye,  NGC bi rêya weberhênana di jêrxaneya xwe de û bicihanîna dengî û gehandna wêstgehên (SMiS)an despêkrî ye û paşan zêtir çûye di nav wî bazarî de yê ku xizmetên gehandina naverokê bi rêya wêstgehên karpêkirinê yên (RBT) pêşkêş dikin, yan bi rêya (WAP) yan xizmetên kurtenameyan ku bi erşîfê xwe yê mezin yê sitranên kurdî û 'erebî û vîdyoyên ku mafên wan yên çap û weşanê heyn tê piştevanîkrin. Îro NGC xizmetên bIha zêdekIrî pêşkêşî zêtir ji 20 kenallên 'îraqî dike, û xizmetên xwe yên taybet bi hevkarî li gel hemû kompaniyên peywendîyan li 'îraqê despêkirîne. NGC hebûna hevpişkek lokal li 'îraqê pêşkêşî te dike li gel dûrkeftinê ji aliyên3 sîyê derbarey te ji bo karakirina xizmetên bihazêdekirî,îro em komek xizmetên nû û takane ji curê xwe û wêstgehên piştgîrîkirî bi rêya naskirina bazarî û pêwîstîya dewletê bi teknelojîya serdem têxin berdestê te. serdana malpera me bike